Banner

Jom follow..


musim luruh


Memartabatkan Bahasa

Tuesday, November 29, 2011

Contoh Rancanagn Pengajaran Harian

1.0          RANCANGAN PEGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran          : Bahasa Melayu
Kelas                          : Tahun Satu
Tarikh                         : 03 November 2011
Masa                           : 9.00 – 9.30 pagi (30 minit)
Bilangan Murid         : 17 orang
Tema                          : Mari Bertani
Subtema                     : Buah-buahan Tempatan

Standard Kandungan           :
1.2       Menyebut perkataan dan ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
Standard Pembelajaran :
2.3.1    Menyusun dan menulis perkataan menjadi ayat tunggal yang betul berdasarkan gambar dengan menggunakan tulisan yang kemas.

Objektif          : Pada akhir pelajaran murid berupaya :
1.    Menyebut, membatangkan dan membaca perkataan dan ayat tunggal dengan lancar, serta menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
2.    Membina dan menyusun perkataan menjadi ayat tunggal yang betul, dengan menggunakan tulisan yang kemas dan cantik.
SDK    :  1.2.6,2.3.1,1.1.2,2.1.2,4.1.1,4.1.2

Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mempelajari dan mengetahui mengenai buah-       
                            buahan tempatan.
ABM / BBM                     : Gambar, slide power point, pensel, lembaran kerja

Nilai Murni                      : Bertanggungjawab, bekerjasama, tolong menolong
Langkah

Aktiviti Pengajaran dan  Pembelajaran


Penilaian /Fasa / SDK

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid


Set Induksi
( 3 minit )

-       Guru memberi salam dan bertanyakan khabar murid.

-       Guru menyoal murid mengenai buah-buahan yang digemari oleh murid-murid.

-       Guru menunjukkan slide lagu dan video “Buah-buahan Malaysia”.
-       Guru menyuruh murid menyanyikan lagu berdasarkan lirik lagu berpandukan video dan irama muzik.

-       Murid menjawab salam.


-       Murid menyatakan buh-buahan yang digemari oleh mereka.

-       Murid membaca seni kata lagu yang etrdapat pada slide serta mendengar dan melihat video yang dipaparkan oleh guru.

-       Murid menyanyikan lagu bersama-sama dengan iringan muzik menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1.1.2
Menumpukan kepada aktiviti secara menyeluruh

2.1
Penjanaan idea


4.1.1
Pembelajaran secara didik hibur

Langkah 1
( 7 minit )

-       Guru menunjukkan slide gambar buah-buahan tempatan

-       Guru menyuruh murid menyebut nama buah-buahan dan mengejanya bersama-sama. Contohnya, durian, nanas, betik, manggis, ciku, dan rambutan.-       Guru menyoal murid-murid mengenai bentuk fizikal dan rasa buah-buahan berdasarkan gambar.

-       Guru menyatakan kebaikan dan faedah buah-buahan tempatan.-       Murid melibat slide yang ditunjukkan oleh guru.

-       Murid menamakan buah-buahan yang ditunjukkan dan mengeja bersama-sama.-       Murid menyatakan bentuk fizikal dan rasa buah-buahan berdasarkan gambar.

-       Murid mendengar dengan teliti penerangan yang disampaikan oleh guru.

2,1
Penjanaan Idea2.1.2
Menghasilkan idea secara berterusan


2.1.3
Menghasilkan idea yang bermakna

Langkah 2
(10 minit )

-       Guru memaparkan slide aktiviti menyusun perkataan menjadi ayat tunggal yang betul.

-       Guru memberikan penerangan kepada murid mengenai aktiviti yang hendak dilakukan.


-       Guru menyuruh beberapa orang murid untuk menyusun perkataan menjadi ayat tunggal yang betul berdasarkan gambar. Contohnya, Monyet suka makan pisang.

-       Guru menyuruh murid-murid membaca ayat bersama-sama.

-       Murid melihat slide yang dipaparkan oleh guru.


-       Murid mendengar dengan teliti penerangan yang disampaikan oleh guru.

-       Murid yang dipilih oleh guru keluar ke hadapan untuk menyusun perkataan menjadi ayat tunggal yang betul.-       Murid membaca ayat yang ditunjukkan oleh guru bersama-sama

1.1.2
Menumpukan perhatian kepada aktiviti secara menyeluruh

2.1
Penjanaan idea

2.4
Membaca dan memahami maklumat dan memberikan respons dengan betul

1.5
Bercerita & menceritakan tentang sesuatu perkara dengan tepat


Langkah 3
( 7 minit )

-       Guru memberi penerangan mengenai aktiviti dan mengedarkan lembaran kerja.


-       Guru menyuruh murid menjawab solan yang diberikan

-       Guru menilai hasil kerja murid.

-       Murid mendengar dengan teliti penerangan yang disampaikan oleh guru dan meneliti lembaran yang diedarkan.
-       Murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru.

-       Perbincangan.


3.6
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan betul
Penutup
(3 minit )


-       Guru membuat aktiviti pengukuhan.

-       Murid menjawab soalan yang disoal oleh guru.Refleksi  Guru  :  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan terkawal.

Refleksi Murid  :  80% orang murid berupaya memahami serta menguasai pengajaran dan
                            pembelajaran dengan baik